Projekty i współpraca

Wykonujemy projekty:

 • projekty instalacji gazowych:

  • projekty instalacji gazowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  • projekty instalacji gazowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • projekty instalacji gazowych dla budynków biurowych

  • projekty instalacji gazowych dla obiektów użyteczności publicznej

  • projekty instalacji gazowych dla obiektów przemysłowych

  • projekty instalacji gazowych dla obiektów sakralnych

  • projekty instalacji gazowych dla obiektów gastronomicznych

 • projekty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej:

  • projekty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  • projekty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • projekty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynków biurowych

  • projekty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla obiektów użyteczności publicznej

  • projekty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla obiektów przemysłowych

  • projekty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla obiektów sakralnych

  • projekty instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej dla obiektów gastronomicznych

 • projekty instalacji centralnego ogrzewania:

  • budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych

  • budynków biurowych

  • obiektów użyteczności publicznej

  • obiektów przemysłowych

  • obiektów sakralnych

  • obiektów gastronomicznych

 • projekty instalacji pary technologicznej

 • projekty instalacji ciepła technologicznego

 • projekty instalacji gazów technicznych

 • projekty instalacji sprężonego powietrza

 • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji:

  • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych

  • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynków biurowych

  • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji dla obiektów użyteczności publicznej

  • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji dla obiektów przemysłowych

  • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji dla obiektów sakralnych

  • projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji dla obiektów gastronomicznych

 • projekty instalacji odciągów miejscowych

 • projekty sieci wodociągowych

 • projekty sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych

 • projekty sieci gazowych:

  • projekty sieci gazowych niskiego ciśnienia
  • projekty sieci gazowych średniego ciśnienia
  • projekty sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 • projekty sieci ciepłowniczych

 • projekty kotłowni:

  • projekty kotłowni dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych

  • projekty kotłowni dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  • projekty kotłowni dla budynków biurowych

  • projekty kotłowni dla obiektów użyteczności publicznej

  • projekty kotłowni dla obiektów przemysłowych

  • projekty kotłowni dla obiektów sakralnych

  • projekty kotłowni dla obiektów gastronomicznych

 • projekty węzłów cieplnych

Wykonujemy kosztorysy:

 • kosztorysy inwestorskie

 • kosztorysy ofertowe

 • przedmiary robót

Wykonujemy specyfikacje techniczne:

 • szczegółowe specyfikacje techniczne 

Wykonujemy adaptacje:

 • adaptacje projektów powtarzalnych (typowych)